Kültür Sanat

Semah dergisi ‘Kapanmayan Yara DERSİM’ manşetiyle çıktı

Semah dergisinin 51. sayısı okuyucuya ulaştı. “Kapanmayan yara Dersim” manşetiyle basılan Mayıs-Haziran sayısında, Dersim Soykırımı’nın tüm detaylarına ulaşmak mümkün.

Alevi inancına ilişkin farklı konuların işlendiği Semah dergisinin yeni sayısı çıktı. Almanya’da iki ayda bir yayınlanan Semah dergisi, 9 yıldan beri kesintisiz yayın yapıyor. Derginin 51. Sayısının tanıtım yazısında “Alevi örgütleri, Alevi televizyon kanalları, konuya aşina akademisyenleri, araştırmacı yazarları, Pirleri-Dedeleri, Kadın Anaları, Alevi gençleri ve herkesin ağzında, söyleminde, programında bir anahtar sözcük var. Asimilasyon! Bu sihirli sözcüğün zihinsel düşüncedeki algısal hikâyesi, şu uzun cümleyle başlatılmaktadır: “Devlet/Diyanet Alevileri asimile ediyor! Devlet yetkilileri Alevi inancını asimilasyona tabi tutuyor! Aleviler bir asimilasyonla karşı karşıyadırlar! Milli Eğitim Bakanlığının, Eğitim müfredatında Alevi çocukları asimile ediliyor! Şii misyonerler Aleviliği-Alevileri asimile ediyor!” ve benzeri argümanlarla bu siyasi-politik süreç sıklıkla dile getirilmektedir.” Saptamasını yaparak, Alevilerin bu konuda kadim inançlarına sahip çıkmaya çağırılıyor. Asimilasyonun iki boyutlu olduğuna dikkat çekilen sunum yazısında; Aleviler Müslümanlaştırılırken, Kürt Alevilerinin ise Türkleştirildiğine dikkat çekiliyor. Yine son zamanlarda Alevilerin hakka uğurlama erkanlarının Müslüman gelenekler çerçevesin de ele alındığına dikkat çekilerek şunlar ifade ediliyor: “Unutmamak gerekir ki; Asimilasyon, bir yok etme politikasıdır! Bu politikayı devlet belirler ve içeriden işbirlikçilerle bu süreç tamamlanır! Son zamanlarda, özellikle Hakka yürüyen Canlarımızın; hakka uğurlama erkânlarındaki ortaya çıkan, sözde İslami kurallarla haraket edildiği sanılan bu garabet görüntülerin Alevi toplumunun ne hale getirildiğine somut bir örnektir. Alevilerin inancı, hiç bir dinin eklektik çıktısı değildir. Bu inanca en çok Kadın Analarımız, Kızlarımız, gençlerimiz ve dünya görüşü olan ebeveynlerimiz sahip çıkmalıdır.”

Etiketler

İlgili Makaleler

Kapalı
Kapalı