Erdoğan Yalgın
  • 65 Puan
  • 36 Yazı
  • 0 Yorum

Son Yazılar

Erdoğan Yalgın

100 Yıllık Cumhuriyet’in Kısa Bir Masalı

  Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde halbur saman içinde, develer pire iken, pireler berber iken. Dedem beni beşiğimde tıngır-mıngır sallar iken. Az gittik uz gittik, dere tepe düz gitmeden, bir de baktık ki; Bir imparatorluk yıkılmış, yerine Cumhuriyet...

Haberi Oku
Erdoğan Yalgın

Kürt takvimi ve Kürtlerde yeni yıl

Bu yeni yılın (2023) ilk makalesinde; Kürtlerin kullandığı takvim hakkında bazı özlü bilgileri sizlerle paylaşmayı uygun gördük!  Kültürel değerler, bir milletin ortak yaşam kodlarıdır. Bu alana ilişkin en önemli unsurlar; gelenek, görenek, inanç ve dolayısıyla bütünlükçü etnonim kalıtlardır. Her milletin...

Haberi Oku
Erdoğan Yalgın

“Laik ve Demokratik Bir Türkiye” İçin, Alevilerin “Eşit Yuttaşlık” Arayışları Üzerine

Bilmem hatırlar mısınız? 2007 yılının Nisan-Mayıs aylarında Türkiye’nin değişik illerinde “Cumhuriyet Mitingleri” düzenleniyordu. Bu mitinglerin en vaz geçilmez kitle tabanlarından birisi de Aleviler idi. Hatta, dönemin Alevi Bektaşi Federasyonu yetkilileri Alevilerin; “Cumhuriyet mitinglerine öncülük ettiğini ve Türkiye‘yi sokağa döktüğünü (!)”...

Haberi Oku
Erdoğan Yalgın

Marassa: Mar a aş, Maraş 

Tarihe “Maraş Katliamı“ olarak geçen bu katliam; devletin en basit tanımıyla Türk-İslam sentezci, paramiliter ırkcı güçleri tarafından Kürt Réya Heqi inanç mensuplarının hunharca katledilişlerini tanımlar. 21.yüzyılın son çeyreğinde gerçekleştirilen bu etnik-inanç, sosyo-kültürel katliam, 44 yıldan beri, özellikle  her yılın bu...

Haberi Oku
Erdoğan Yalgın

Ali İle Aldatanlar

Siyasallaşan Müslüman tarikatlar, cemaatler, tek tek Müslüman siyasetçiler hitap ettikleri kendi toplumunu-çevresini “Allah ile aldatıyorlar.” Aslında bunu asırlardan beri hep yaptılar. Ancak özellikle son yıllarda bu alanda çıtayı daha da yükselttiler. İslamiyet’in başlangıcından beri Allah ile aldatanlar hep vardı. Bu...

Haberi Oku
İnanç

“72 Millet” Ekseninde Bazı Tarihsel Gerçeklikler ve Yanlış Önermelere Kısa Bir Bakış

Son yıllarda Alevilik konuları daha çok, ciddi bir deformasyona tabi tutularak kıyasıya tartışılıyor. Özünden saptırılmış-karartılmış tarihsel ve felsefi konular, sadece İslami Şii (Ehl-i beyit) retoriklerle açıklanmaya çalışılıyor. Yaklaşık iki milyarlık bir nüfusuyla varlığını sürdüren tevhit dini, Kur’an-i İslam’a karşı, kadim...

Haberi Oku
İnanç

Kürtlerin, İslam Öncesi Gizemli Bilgilerinin Başlangıç ve Sonucu: SERENCAMNAME

Özellikle 90’lı yıllarda Türkiye ve Avrupa gündeminde görünüme çıkan Alevilik inancının yazılı metinlerinde sıkça bazı söylem dile getirilirdi. ”Kürt’ten Alevi olmaz! Kürt Alevi’si yoktur! Kendisine “Kürdüm” diyen “Aleviler” aslında Türkmen’dirler. Osmanlı zulmü karşısında dağlara sığınan ve sonradan, Farsça karışımı öğrendikleri...

Haberi Oku
Toplum Yaşam

Kürt Alevileri (Réya /Raa Heqiye) ve Ermeniler

Mezopotamya ve Anadolu’nun kadim halkları Kürtler, Süryaniler, Asuriler, Ermeniler ve burada adını sayamadığımız nice halklar; 19. yüzyılın sonlarına kadar barış içinde bir arada yaşamaktaydılar. 20.yüzyılın başlarında, Osmanlı üzerine inşa edilen Ulus-devlet modeli ekseninde geliştirilen “etnik arındırma“ sitemiyle bir “Pantürkizm, Kemalist-Türk...

Haberi Oku
İnanç

Yazılı Kaynaklardaki “Yol Bir Sürek Binbir” Kuramına Kısa Bir Bakış

Aleviler, terminolojik manada kendilerini ifade etmede bir çok niteliksel kavramlar ve felsefi kuramlar geliştirmişlerdir. Bunun başlıca temel nedenlerinden biri, Aleviler yazılı tarihten çok, sözlü geleneğe dayalı demokratik-özerk yapılar çerçevesinde toplumsal bir yaşam oluşturmuşlar. Öte yandan kendi inançsal, kültürel, sosyal değerlerini...

Haberi Oku
Güncel

Kürt Aleviliğinde Newroz

Kültürel değerler, bir milletin ortak yaşam kodlarıdır. Bu alana ilişkin en önemli unsurlar; gelenek, görenek, inanç ve dolayısıyla bütünlükçü etnonim kalıtlardır. Her milletin tarihinde sahip olduğu bu değerlerin, sosyal yaşama yansıyan göreceli kutlamaları, bayramları, festivalleri vardır. Kürtler, tarihsel süreçleri içerisinde...

Haberi Oku
Giriş Yap

Dersim Gazetesi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Bizi Takip Edin
BEDA